Misa Criolla 2018

Verslag van concert Misa Criolla 15 december 2018 in de Nicolaïkerk te Utrecht.


Na aankomst, al  vroeg in de morgen,  werden de medewerkers van Sing Along Events met koffie en thee begroet door de kosteres van de Nicolaïkerk. Kort daarna arriveerde er een groot aantal vrijwillige floormanagers; ook zij werden op een kop koffie of thee getrakteerd. De floormanagers ontvingen van de dirigent Martin van der Brugge instructie om de binnenkomende zangeressen en zangers een perfecte plaats aan te wijzen met betrekking tot de diverse stemsoorten van hoge sopranen, alten en tenoren tot lage bassen.

Er werd goed opgelet of een ieder de dirigent goed zou kunnen zien. Stipt op tijd startte de repetitie onder de bezielende leiding van dirigent Martin van der Brugge. De deelnemers -uit geheel Nederland gekomen- hadden thuis beslist al flink geoefend met de oefen-cd’s en de bladmuziek. De Zuid Amerikaanse muziek werd al snel uit volle borst gezongen.
De vertaling en de uitspraakregels kwamen van de Stichting Argentijnse Muziek en het was te merken dat het thuis ingestudeerde reeds goed was opgepakt, want daardoor kon alle aandacht worden gegeven aan het samenzingen in het koor en aan de interactie met de professionele Argentijnse muzikanten. De muziek van de Misa Criolla en van de Navidad Nuestra leent zich als geen ander voor een uitvoering in een kerk. Heel fijn in de komende Kerstperiode. Het was geweldig hoe de koorzang zich voegde in de akoestiek van de Nicolaïkerk. Een feest was het om naar de Argentijnse muzikanten -met als solist- de beroemde Javier Rodrigues te luisteren. In de kerk kwamen de door hen bespeelde instrumenten prachtig tot hun recht. Zowel ’s morgens als ’s middags werden de zangstukken tijdens de repetities volgens een strak schema afgehandeld. Voor de amateurzangers was het een genoegen om uiteindelijk alle ingestudeerde muziekstukken perfect te zingen en -dit tijdens een echt concert- ten gehore te geven aan een groot luisterend publiek. Dank daarvoor aan de dirigent. Met veel humor begeleidde hij de zangers en muzikanten en dat leidde ertoe dat er heel prettig en enthousiast werd samengewerkt. De belangstelling voor het concert was enorm. Veel familieleden en vrienden waren deze dag speciaal naar Utrecht gekomen. Het publiek genoot van de Argentijnse musici. Er waren mensen in het publiek die speciaal naar de uitvoering van de solo's van Javier Rodriguez waren gekomen. Niet alleen zijn zang, maar vooral ook zijn uitstraling en passie waren een belevenis voor iedereen. Terecht werden de uitvoerenden beloond met een langdurig ovationeel applaus! Voor iedereen was het een intensieve lange dag. Zangers en vrijwilligers gingen vermoeid, maar zeer tevreden weer naar huis. Het was een geslaagde dag, waarop we vooraf allemaal gehoopt hadden. Veel amateurzangers hebben deze fantastische dag gewaardeerd. Er kwamen diverse lovende reacties binnen met complimenten voor de organisatie en voor de muzikale beleving die zij hebben ervaren. De organisatie kreeg minder subsidie dan gevraagd, maar dankzij extra promotie in de omgeving van de stad Utrecht en met minder medewerkers dan begroot, is het scratch evenement toch gerealiseerd en is de doelstelling gehaald om veel zangers educatief te onderwijzen, zodat er een prachtig concert werd gerealiseerd.Programmaboekje 
Dit evenement is mede tot stand gekomen met subsidie van de Prins Bernard Cultuur Fonds (Utrecht)