Waar staan we voor?

 Afbeelding invoegen
 
 
De stichting beoogt niet het behalen van winst of het doen van uitkeringen aan haar oprichters en/of bestuurders en eventuele medewerkenden. Bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de stichting om niet; onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis. 

ANBI status
Stichting Educatieve Concerten is een officieel geregistreerde en erkende ANBI stichting (algemeen nut beogende instellingen). U kunt voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Uw bedrijf kan die schenkingen ook aftrekken voor zover deze in totaal meer dan €227,- bedragen (met een maximum van 10% van de winst van het bedrijf). De Geefwet, waarmee giften aan de culturele sector worden gestimuleerd, is recent verruimd en verlengd. De Europese Commissie heeft het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s  goedgekeurd. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen. Gevers worden hiermee gestimuleerd meer te geven aan cultuur. Bovendien is de regeling is met een jaar verlengd. De Geefwet kan dus tot en met 2017 ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal buitengewoon aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Bussemaker van Cultuur hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt.

Bestuursleden
Voorzitter: Dhr. M. W. Heijenk
Secretaris: Mevr. N.C. Slagter
Penningmeester: Mevr. H. G. J. Verweij

Informatie over de Stichting
Inschrijving K.v.K. Den Haag, onder nummer: 52488357.
RSIN: 850468292. 

Bestuursleden van Stichting Educatieve ConcertenMarius Heijenk, voorzitterAns Verweij, penningmeester


Nikki Slagter, secretaris