Mathauss Passie met verteller 2019

Matthäuss Passion

 

23 maart 2019 Dominicuskerk Amsterdam 

Het aanbod voor Matthäus Passion concerten is groot; de originele –Matthäus Passion- het verhaal over het lijden en de kruisiging van Jesus - is volledig gezongen en duurt ongeveer drie uur. Voor veel koorzangers een jaarlijks hoogtepunt. Maar ook voor veel zangers en brug te ver omdat zij – om vele verschillende redenen – niet in de gelegenheid zijn te studeren of te repeteren voor een uitvoering van drie uur.

Daarom vond op zaterdag 23 maart 2019 een bijzonder project plaats: een aanvulling op het bestaande aanbod met selectie van de hoogtepunten (van in totaal anderhalf uur) waarbij het aandeel van de evangelist niet wordt gezongen maar gesproken. 

Al vroeg in de ochtend stonden de zangers klaar om met de repetities te starten. In de sfeervolle Dominicuskerk werd – letterlijk – met passie geoefend. Opvallend was de goede voorbereiding van de deelnemers; velen hadden ons oefenmateriaal vooraf besteld en ze hadden zeker thuis geoefend. En ….het heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de zang waardoor er een prachtig concert werd gegeven. De zangers genoten, het publiek luisterde ademloos en liet elk woord en elke noot tot zich doordringen. Een daverend applaus volgde na afloop. 


De uitvoering                                         Medewerkers van de organisatie

De keuze voor een programma van anderhalf uur was een succes. Er is meer publiek geweest dan beoogd, waarbij het aandeel jongeren duidelijk opviel tijdens deze uitvoering. Tijdens de uitvoering werd aandachtig geluisterd zowel naar de muziek als naar de verteller. Door verschillende mensen uit het publiek werd na afloop meegedeeld, dat de Matthäus Passion door deze uitvoering meer voor hen was gaan "leven”.

Uit de feedback van de deelnemers bleek verder dat er inderdaad een groot aantal zangers is geweest die bewust voor de korte uitvoering hebben gekozen. Enerzijds om de drempel te overwinnen dit werk eens te gaan zingen; anderzijds waren er ook diverse zangers die deze scratch aangrepen om te oefenen voor de volledige uitvoering (die zij bij een ander project zongen). 

Dit evenement is mede tot stand gekomen met subsidie van (Prins Bernard) Cultuurfonds Noord-Holland.


Het slotkoor uit de Mathhauss Passion