The Armed Man – 2017

 

Verslag The Armed Man – 18 november 2017 – Nicolaïkerk in Utrecht

Vanwege de centrale ligging van Utrecht – voor iedere koorzanger vanuit heel Nederland makkelijk bereikbaar – was voor scratch The Armed Man nogmaals voor de Nicolaïkerk gekozen. In 2016 waren we ook in Utrecht met een scratch en kregen veel positieve reacties over de locatie.

De medewerkers en vrijwilligers van de organisatie waren al vroeg gearriveerd om voorbereidingen te treffen voor de ontvangst van de koorzangers en de muzikanten. De medewerkers van de Nicolaïkerk deden hetzelfde; de stoelen, het podium voor dirigent en solisten waren al ingericht. Zo ook de koffiecorners voor deelnemers die dag graag beginnen met een warm drankje.
 

Zo konden we snel en soepel vanaf 09:30 de koorzangers verwelkomen. Ze zochten allemaal snel een mooi plekje in de toegewezen vakken voor alt, bas, sopraan of tenor. Want een hele dag repeteren betekent dat je de dirigent goed wilt zien! Met al die koorzangers en de – soms – beperkte mogelijkheden (pilaren belemmeren het zicht) was het in een enkel geval voor de organisatie even puzzelen hoe iedereen tevreden te stellen. Een groep alten vonden een prima plekje naast de bassen.

 

 

 Het door de dirigent opgestelde repetitieschema kon volgens de planning uitgevoerd worden. Vele zangers waren al bekend met de tekst en de zangpartij mede door de extra repetitie op zaterdag 21 oktober 2017. The Armed Man is een populair muziekwerk; het wordt graag en met veel plezier door de amateurs vaker dan één keer gezongen. Maar ...... met een scratch is het toch nodig om te repeteren omdat de zangers elkaar niet kennen. Het is immers geen vast koorgezelschap maar een koor dat voor één dag is samengesteld voor een eenmalig concert aan het einde van de dag.
Er werd – tijdens de repetitie – flink gewerkt met het koor aan zangtechniek, intonatie (zuiverheid), dynamiek (hard en zacht) en frasering. De leden van het Promenade orkest, de organist en de pianiste waren alert om alle zang met instrumenten te begeleiden. De vocalisten repeteerden ’s middags hun solopassages samen met het orkest. Hun zang kwam helemaal tot z’n recht in de akoestiek van de kerk. Iedereen luisterde ademloos naar de solo zangpartijen die – na overleg en uitproberen – werden gezongen vanaf de preekstoel (die iets hoger is geplaatst dan het podium). Vooral het gedeelte met de Iraakse zang (in het Arabisch) was voor velen een verrassing: andere klanken en een ander ritme dan wat wij in Europa aan zang gewend zijn.


 

 

Na de repetitie tot 15:45 was een pauze tot de aanvang van het concert om 16:30. Veel zangers hadden een concertkaartje voor familie en vrienden gekocht. De pauze kreeg daarmee een beetje het karakter van een familiereünie..... Maar ook andere liefhebbers van The Armed Man kwamen in groten getale naar de Nicolaïkerk; het concert was helemaal uitverkocht. Helaas hebben we ook nog belangstellenden moeten teleurstellen. Er was – letterlijk – geen stoel meer beschikbaar voor de uitvoering.
Het concert verliep goed. Volgens de dirigent was er een mooie muzikale spanning te voelen tussen de delen. Hij merkte dat omdat het muisstil was tussen de delen. Het koor maakte nagenoeg geen fouten wat de waardering van de dirigent opleverde. De Stichting ontving veel complimenten van het publiek over het repertoire. Zij waren vol bewondering over het feit dat het programma slechts in één dag was ingestudeerd.
Opvallend bij deze scratch zijn de zangers die zich als groep hebben ingeschreven. Een groep tussen de 10 t/m 19 kreeg € 5,00 korting per deelnemerskaart; groepen met 20 of meer zangers kregen € 10,00 korting per deelnemerskaart. Bijna 100 deelnemerskaarten zijn via een groep gekocht.
Deze scratch heeft kunnen plaatsvinden met financiële steun van de Gemeente Utrecht en
het K.F. Hein Fonds.

 

 

.